ГО «Підприємці Приірпіння»     

Всеукраїнське обʼєднання  «Малий  та середній бізнес України»

   За підтримки Ірпінської міської ради

Р Е З О ЛЮ Ц ІЯ

форуму підприємців

«Створення цілісної політики МСП як стабільного цивілізованого регуляторного середовища для повноцінної реалізації економічного потенціалу»

 

18 жовтня 2018 р.                                                                                 м. Ірпінь

 

Підприємництво малого та середнього рівня є основою економічного зростання всіх цивілізованих країн світу, тому нам для  його розвитку потрібно негайно прийняти  цивілізовану  правову базу  як цілісну систему: дати йому повну свободу розвитку, застосовуючи конструктивні й системні зміни, а не окремі фрагментарні вдосконалення.

 Сьогодні ми займаємо  78 місце по веденню бізнесу, реформа малого та середнього  підприємництва проходить  поволі.

Щоб у  суспільному житті вдалося досягти вагомих результатів, потрібно дати свободу творчості приватному підприємництву. Тому концепція реформування в контексті малого та середнього підприємництва як двигуна економіки повинна базуватися на поєднанні природного фактора (людина творить тоді, коли вона вільна і працює на себе) з суспільним фактором (людина є частинкою людської спільноти-соціуму) – філософія підприємництва, звідки потрібно будувати публічно-приватне партнерство, коли державі відводиться допоміжна роль - підтримати приватну ініціативу.

На такій філософській основі працюють основні відомі та відпрацьовані на світовому рівні податкові моделі.

Нам потрібно створити українську податкову модель, враховуючи такі ж основні принципи:

 • чим більше платиш податків, тим більше захищений соціально;
 • фіскальна політика повинна бути стимулююча, а не караюча;
 • зняття чи зменшення оподаткування при започаткуванні бізнесу;
 • максимальна  диференційованість щодо сплати податків.

Таким чином ми створимо природну систему щодо ведення підприємницької діяльності, ми стимулюватимемо українців займатися підприємництвом, і на такому грунті ми віднайдемо найбільш талановитих, найбільш підприємливих. Ми зможемо поступово ставати конкурентоздатними власним виробництвом на європейському та світовому рівні.

У результаті обговорення нагальних питань малого і середнього бізнесу зрозуміло, що деякі питання взагалі не вирішуються: одні з них - це питання природних монополій, питання деолігархізації, демонополізації.

Саме тому звертаємося до Президента України,  до Верховної Ради України та Уряду України  швидше та інтенсивніше проводити реформи судової, регуляторної, управлінської та податкової систем і здійснити такі першочергові кроки:

 1. Створити орган/структуру на державному рівні для допомоги в діяльності МСП(як у інших цивілізованих країнах), по підтримці розвитку підприємництва, для забезпечення державного захисту малого бізнесу, для  контролю дотримання антимонопольного законодавства, обмеження контролю власників, виконавців і субпідрядників за ринковими договірними відносинами, для навчання ведення бізнесу, інформування, технологічної підтримки.
 2. Запровадити позицію постійного представника від обʼєднань підприємців малого та середнього підприємництва на засіданнях  Уряду.
 3. Негайно вирішити проблему природних монополій, зокрема Постанова НКРЕКП №2494 від 30.09.2015 р.

 Питання  природних монополій сьогодні в Україні – це питання деолігархізації, демонополізації. Прийняття  Постанови НКРЕКП від 30.09.2015р. №2494 констатує факт відсутності реакції антимонопольного комітету і  відсутності належної  підтримки малого та середнього бізнесу в державі.

 Застосування Постанови №2494 від 30.09.2015 р. в повному обсязі, а саме в частині для малих непобутових споживачів, (облаштування комерційних вузлів обліку засобами дистанційної передачі даних (ЗДПД) , що обходиться споживачу в суму 25000 грн.) є руйнівним для малого та середнього підприємництва, тому неможливе для застосування .

Відтермінування під гарантійні листи не вирішують питання, а навпаки заганяють підприємців у «глухий кут».

Таке фінансове навантаження є обтяжливим  та надмірним для малого та середнього підприємництва, негативно  впливає на його економічну діяльність: порушуються основні фундаментальні цивілізовані принципи ведення бізнесу. Недиференційований підхід веде до його дискримінації.

          Тому  звертаємось до  Вас із вимогою зупинити дію даного законодавства, прийняти рішення щодо встановлення засобів дистанційної передачі даних  для малого та середнього бізнесу (для малих непобутових споживачів) за рахунок монополіста, або прийняти рішення  щодо обовʼязкового встановлення ЗДПД для ВОГ  тільки  для  споживачів із великим обсягом газу (великий бізнес) – враховуючи практику держав-членів  ЄС.

 1. Внести зміни до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».

Оскільки проведення Антимонопольним комітетом України моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання, здійснення контролю за допустимістю такої допомоги для конкуренції тощо, зокрема моніторингу допомоги за рахунок місцевих ресурсів, тобто місцевих бюджетів та майна, що перебуває у власності територіальних громад, фактично:

 • встановлює монополію Антимонопольного комітету України на розпоряджання як державними коштами, так і фінансовими коштами місцевих бюджетів;
 • не узгоджується із суттю та фундаментальними принципами місцевого самоврядування;
 • процедура, передбачена Законом, фактично є не контролем чи моніторингом допомоги за рахунок місцевих ресурсів, а погодженням Антимонопольним комітетом України її надання;

                                                      а також

 • беручи до уваги те, що європейські держави ще у 1985 році, підписуючи Європейську хартію місцевого самоврядування, закріпили, що повноваження, якими наділяються органи місцевого самоврядування, як правило, мають бути повними і виключними;вони не можуть скасовуватися чи обмежуватися іншим центральним або регіональним органом, якщо це не передбачено законом «Про місцеве самоврядування».

 

ВВАЖАЄМО,

 1. що не можна відносити до державної допомоги  допомогу, яканадається за рахунок місцевих ресурсів. Фактично у Законі, окрім надання державної допомоги, розглядаються також питання надання місцевої допомоги, яка безпідставно прирівняна до державної та  на яку з цих причин поширено рівнозначні вимоги та обмеження;
 2. абсолютно погоджуємося із проектом Закону України «Про внесення змін до ЗУ «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (№7073), яким запропоновано виключити з Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (далі – Проект Закону) всі згадки про надання допомоги за рахунок місцевих ресурсів. Відповідно також пропонується виключити  пункт 4 частини статті 1, який дає визначення місцевих ресурсів.

 

ПРОПОНУЄМО: підготувати відповідне звернення до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, зацікавлених міністерств і відомств, Асоціації міст України з пропозицією щодо «просівання» законопроекту 7073.

 

5. Доопрацювати трудове законодавство, штрафні санкції(порядок здійснення перевірок), зокрема:

- «Порядок здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про працю», затверджений постановою КМ України №295 від 26.04.2017 року,  з метою усунення корупційної складової в частині неоднозначного тлумачення можливості складання акту про недопущення інспектора до перевірки;

- внести зміни до вищезазначеного Порядку в частині обов’язкової наявності в інспектора, окрім службового посвідчення, направлення на перевірку,  в якому зазначено, окрім мети перевірки, також і підставу її проведення;

- відмінити штраф за неповідомлення податкової про прийняття працівника у разі, якщо працівник оформлений згідно вимог законодавства та показаний у звіті про ЄСВ;

- замінити штраф за недотримання мінімальних гарантій в оплаті праці у розмірі 10 мінімальних заробітних плат за кожного працівника на припис щодо усунення помилок та виплату недоотриманого доходу працівникові з урахуванням інфляції;

- розмір штрафу за недопущення інспектора до перевірки та за виявлення неоформленого працівника привести у відповідність до прибутку (доходу у ФОП 2 трудове законодавство - штрафні санкції (внести зміни).

6.Внести зміни у положення про касові апарати, їх застосування.

 Введення касових апаратів для підприємців тягне за собою додаткове навантаження - введення посади бухгалтера, особи для кодування товару, витрати на вартість касового апарату. І у звʼязку із тим, що касові апарати (так прописано в законодавстві), використовуються для поповнення бюджету штрафами, вимагаємо  змінити законодавчу ситуацію щодо касових апаратів таким чином, щоб вона була обліковою, звітною, допомагала в діяльності  підприємництву. Не вводити застосування надалі касових апаратів до зміни законодавства.

 

7. Фонд оплати праці, диференціація сплати податків.

У звʼязку з тим, що малий та середній бізнес не захищений окремим законодавством щодо диференційованості сплати податків,  податковий тиск на фонд оплати праці є завеликим. Тому просимо розглянути дане питання так, щоб для  малого та середнього бізнесу після  оплати праці (без тінізації)  залишалися кошти для розвитку бізнесу.

 

            8.Знизити ціну на газ та електроенергію.

            В Україні ведення малого та середнього бізнесу при діючій законодавчій базі і сьогоднішніх цінах  на енергоносії є обтяжливим.

 

          9.Внести зміни у ст.266 Податкового Кодексу України.

  Для  підтримки  розвитку  малого та  середнього бізнесу     200 м.кв. нежитлової нерухомості не оподатковувати ( застосовувати податок на нежитлове будівництво починаючи з 200 м.кв.).

 

Голова                                                             У.В.Бойчук

 

Секретар                                                          Саленко Н.І.