Міністерство соціальної політики готує законодавчі пропозиції, які будуть сприяти продуктивній зайнятості населення.

Про це повідомили у Мінсоцполітики.

«З метою сприяння продуктивній зайнятості Мінсоцполітики триває робота над підготовкою відповідних законодавчих пропозицій», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, як зазначили у відомстві, в рамках законодавчих ініціатив планується розвинути механізми, що забезпечують мобільність, гнучкість і захищеність на ринку праці; впровадити нові активні заходи на ринку праці, спрямовані на задоволення потреб роботодавців та працівників; створити умови для зацікавленості роботодавців у збереженні та створенні робочих місць; впровадити принципи системи навчання впродовж життя і зменшити обсяги неформальної зайнятості та безробіття.

Крім того, серед пріоритетних напрямків Мінсоцполітики та розширення масштабів навчання і перепідготовки кадрів, стимулювання внутрішньої міграції, трудової інклюзії великих груп населення, які не залучені в ринок праці, але не мають статусу безробітних.

Як пояснюють у відомстві, трудова міграція в Україні обумовлюється поєднанням “зовнішніх чинників з боку країн-реципієнтів і внутрішніх факторів соціально-економічного розвитку України».

Зокрема, серед зовнішніх чинників трудової міграції громадян України в Мінсоцполітики виділяють привабливий і ємний ринок праці розвинених країн з більш високим, ніж у середньому по Україні, рівнем заробітної плати, а серед внутрішніх – незадоволений попит на робочу силу усередині країни і низький рівень заробітної плати на національному ринку праці.